יישוב מחלוקות בין קבלנים

 

יישוב מחלוקות לעניין שטחי ביצוע בין קבלנים.

 

בהתנהלות בין קבלנים מסתבר שקיימים לעיתים מחלוקות לעניין כמויות ביצוע או שטחי עבודה שבפועל עליהם חלים תעריפים לפי מ"ר.

לדוגמה מבנה מגורים חדש בגבעת אולגה בקרבת הים בו בוצעו עבודות חיפוי בשיש יוקרתי לכל

חזיתותיו אססימטרי וסמטרי לגובה של 37 מ' קמה מחלוקות בין הצדדים לעניין כמות

השטחים שחופו.

 

 

פלקסיג'ט ביצעה מיפוי חזיתות מלא במשך מספר שעות חרף מורכבות החזיתות

ולמחרת הגישה התוצאות.

נוכח תבנית ההגשה והוכחת היכולת הגבוהה במיפוי, הצדדים הגיעו לסיכום

תוך דקות ספורות מתחילת הישיבה.

וכך נראתה ההגשה: