יישוב מחלוקות בין שוכרים

יישוב מחלוקות בנושאי שכירויות ושטחי שימוש.

 

הנה לדוגמא תכנית מיפוי שהוגשה במחלוקות במבנה משרדים יוקרתי בתל אביב, בו

ניצתה מחלוקת בין שלושה משרדי עו"ד שחולקים בנוסף לשטחם הפרטי גם שטחים משותפים

באופן אסימטרי, בנוסף שטח ציבורי בו נדרשה חלוקה יחסית עפ"י שימוש בפרטי ובמשותף.

 

ואכן הוגשה תכנית המבוססת על מיפוי אדריכלי מימין מטה, משמאל מטה פוליגון השטחים הפרטיים, השטחים המשותפים לכל משרד ומשרד והשטח הציבורי לפי חלקו היחסי:

 

 

ובנוסף הוגש PDF לנוחיות הצדדים:

 

 

 

שילוב של מיפוי אדריכלי מפורט מדוייק לעין ערוך עם תשריט שטחים פוליגוני

חד משמעי בחפיפה למיפוי האדריכלי ובתוספת חישובי שטח לפי תבנית

מוסכמת משיגים הסכמה מובהקת לעובדות ולנתונים, ומכאן הדרך להסכמה

עיסקית בין הצדדים קצרה ביותר. כך במציאות מוכחת.