לשיווק קבוצת מבנים לתמ"א

העמדת הדמייה אדריכלית, לשלושה מבנים לצורכי שיווק, כאשר חללי הפנים של המבנים אמיתיים ותואמי מציאות מה שמאפשר ליצור סיורים וירטואלי זאת מקצועיות לשמה. והכלים שלנו כיום 2016 להכנה זו, הם הקובעים את החסכון המירבי ללא תחרות.