מידול בן פורת יוסף

בנס ציונה ברחוב השייטת בית הכנסת "בן פורת יוסף" בוצע בשנת 2014 אחר הפרויקטים הראשונים שלנו, המידול האדריכלי לצורכי תיעוד המבנה בתוכנת Revit לתיק תיעוד.

 כולל רינדור של המידע שנאסף.

תבנית שרטוט ותבנית רנדור

זוית נוספת של המבנה

זוית נוספת שרטוט ורנדור